โอนเงิน แล้ว แต่ ยัง ตอบ รับ ไม่ได้ เลย กรุณาแก้ไข และเพิ่มเติม ด้วยครับ............ขอคุณครับ