สวัสดีชาวรถโบราณทั้งหลายครับ ยินดีที่ได้รู้จักครับ