ผมอยากทราบว่า อาการกระปุกเกียร์สึกมีอาการเหมื่อนกากบาทสึกไหม และมีวิธีตรวจสอบอย่างไรว่ากระปุกเกียร์สึก ( ผมเคยถอดดูแล้ว พบว่าร่องที่ลูกกลิ้งแตะมันสึกเป็นร่องของเกียร์ 2 กับเกียร์ว่าง แต่ไม่แน่ใจว่ามันจะเสียหรือปล่าว )