ว่าท้ายแลมมันเอียง แล้วจะแก้ไขยังไง ใครพอจะแนะนำได้บ้างคับ