คิดถึงทุกคนจัง แย่เลย ไม่มีรถขี่ แต่ใกล้ได้ตังซ่อมและ