ได้เวลาแล้ว...สำหรับ vpd...wx]ไปลุยกัน.........แต่ว่าขอวันเวลาที่จะไปครับใครพอจะทราบบ้าง....