สำหรับเพื่อนๆที่จะมาร่วมงานและยังไม่มีที่พักต้องกา รจองโรงแรมหรือที่พักกรุณาบอกจำนวนห้องที่ต้องการหรื อจำนวนคนกับทางเราติดต่อมาที่คุณจ้อย0866704501และคุ ณตุ้ม0869196544ครับ