บอกงานบวช วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวานี้ งานบวช มนตรี ครับ ชาวพระราม 6 ไครว่างก็เชิญครับ
วัดไก่จ้น กินเลี้ยงเที่ยง เชิญพี่ต้าร์ กับพี่กุ้งไว้แล้วครับ แล้วก็น้องต้น ไครว่างเชิญครับอาจบอกไม่ทั่วถึง มนตรีฝากบอกมาครับ