ยังไม่รู้จักใครเลย รู้จัก แต่ เพ่แดง คนเดียว

ฝากเนื้อฝากตัวด้วยคับem94