กระผมrasta Ska หลงใหลใน เอสอา มาก คับฝากตัวฝากเนื้อด้วย (sr Reggae Skeจงเจริญฯ