ผมไปโหลดสปริ้น 150มา ปรากฏว่าเวลาขับแล้วมันจะเอียง ช่วยบอกวิธีแก้ด้วยครับขอบคุณครับ