ขอบคุณที่มาช่วยกันทำงานนี้ให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี ไว้เจอกันครับ