em95em95em95em95
รถเก่าเพื่อนสนิทเมืองช้างแวะมาทักทายครับ
ขออวยพรปีใหม่ทุกท่านครับล่วงหน้า

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย
ช่วยปกป้องคุ้มครอง
ให้การเดินทางของท่านทุกครั้ง
จงห่างไกลจากภยันตลายไดๆทั้งปวง
และขอให้ช่วยดูแลสุขภาพของทุกท่านให้ดี
พร้อมสำหรับการเดินทางครั้งต่อๆไป
สุขสันต์วันปีใหม่ครับ