1. f70 มีถุงเท้าอย่างของฮอนด้าเป่า ถ้ามีราคาเท่าไรหนอ
2. โมอย่างไรให้แรง เปลี่ยนเครื่องดีเป่า
3. ร้านแถวเชียงใหม่ ร้านใดมี ช่วยแนะนำด้วย

...................................นะคร๊าบ........ .................................