รถผมเป็นอะไรไม่ทราบครับ เร่งไม่ขึ้น แถมเสียงมันดังพิกล แถมสำลักน้ำมันอีกตะหาก

กินน้ำมันเป็นว่าเล่น ถามท่านผู้รู้ช่วยตอบคำถามแล้ว จะได้แก้ให้ถูกจุดครับ

ขอบคุณครับ