...ขอให้มีความสุขกันทุกท่าน
คุณพระศรีรัตนตรัยช่วยปกป้องคุ้มครอง
ในการเดินทางทุกครั้ง...
ห่างไกลจากภัยอันตรายใด ๆทั้งปวง
และขอให้มีสุขภาพแข็งแรงกันทุกท่าน
สุขสันต์ปีใหม่....ครับ