ขอให้มีความสุขความเจริญ
ความทุกข์ไม่มีมาหา

มีความสุขมาหาเรื่อยไป
อุปสรรคใดๆจงอย่ามา
ให้เงินทองไหลมาเทมา
สุขภาพร่างกายจงแข็งแรง