ขอให้ทุกคนมีความสุข อย่าเจ็บป่วย
สุดท้ายขอให้คุณพระศรีพระรัตนไตย

ได้ปกปักคุ้มครองรักษาทุกคน