ถนนไหนถนนไหนไปมาแล้ว
พวกสองแถวน้อยใหญ่ไม่กล้าขวาง
มอเตอร์ไซค์ปิกอัพรีบให้ทาง
รถใหญ่อย่างสิบล้อยังหลีกไกล
หรือเป็นเพราะรถฉันทรงอำนาจ
เขาจึงขลาดและกลัวไม่เข้าใกล้
หรือเป็นเพราะรถฉันกลิ่นแรงไป
ก็ฉันใช้ตระเวนขับดูดส้วม
em87