คือผมใช้ 90 อยู่ แต่ก็ชอบทรง 50 s อยากขอความเห็น
เรื่องสมรรถนะ และความแตกต่าง 2 ตัวนี้
แล้วการทำทะเบียนนิดนึง
ขอนคุนผู้รู้คับ