ขอให้มีความสุขในวันปีใหม่ ทิ้งความทุกข์ไปกลับปีเก่า เตรียมตัวตอนรับสิ่งดีๆในปีใหม่ ชาวกรุงเก่า