ขอให้พวกพี่ๆเพื่อนๆกลุ่มตากลมมีความสุขมากๆและอยู่กับ SR ตลอดไป