ถามผู้รู้
ถ้าจะมีชื่อกลุ่มในหมวด motor classic club ทำอย่างไรบ้างครับ