พี่ขอดูรูปแบบเต็มหน่อยได้ป่าวครับ

เพื่อช่วยในการตัดสินใจอ่ะ
เงินกำลังมี.......