คือผมก็มีc95เหมือนกันอยากจะโพสลงบ้างแต่ลงรูปไม่เป็ นช่วยบอกวิธีลงรูปให้ผมหน่อยและจะได้แลกเปลี่ยนความค ิดเห็นกัน