มีแฮนด์ของนอร์แมน แต่ไม่มีก้านเบรค
เคยหาก้านเบรคยี่ห้ออื่นมาใส่ปรากฎว่ารูใส่ก้านเบรคข องนอร์แมนมันเล็กกว่าปรกติ
อยากรู้ว่าพอจะหาก้านเบรคที่เล็กกว่ายี่ห้อทั่วไปได้ ที่ไหนครับ