“ชากังราวคลาสสิค”
โดย พี่ตี๋...ชมรมนครชากังราวคลาสสิคกำแพงเพชร
วันเสาร์ที่ 1 มีนาคม 2551 และวันอาทิตย์ที่ 2 มีนาคม 2551
ณ ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมริมปิง กำแพงเพชร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

วัตถุประสงค์ของการจัดงาน
- เพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบทุนปรับปรุงห้องส มุด โรงเรียนวัดอุทุมพร บ้านท่าเดื่อ ต.ท่าขุนราม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

กำหนดการวันเสาร์ที่ 1 มีนาคม 2551
เวลา 12 : 00 น.
- สมาชิกเริ่มลงทะเบียนเข้าในงาน โดยลงทะเบียนท่านล่ะ 100 บาท พร้อมรับของที่ระลึกจำนวนจำกัด
เวลา 15 : oo น.
- เริ่มรับลงทะเบียนการประกวดแข่งขันรถประเภทต่าง และลงทะเบียนการแข่งขันเบิร์นยาง ไม่เกิน 17 : 00 น.
ประเภทการแข่งขันประกวดรถ
- รถประเภท ญ ไฟตก แต่งสวยงาม
- รถประเภท ญ ถังแยก แต่งสวยงาม
- รถประเภท ญ ถังใน แต่งสวยงาม
- รถประเภท ช JX,CG แต่งสวยงาม
- รถประเภท ช คลาสสิคสูบเดียว แต่งสวยงาม
- รถประเภท ช คลาสสิคสองสูบเดียว แต่งสวยงาม
- รถประเภท รวมแฟนซีแตงไอเดียสวยงาม
หลักเกณฑ์การแข่งขันเบิร์นยาง
- ผู้เข้าร่วมแข่งขันรับยางที่จะใช้ในการแข่งขัน ณ จุดลงทะเบียน
- รับผู้เข้าแข่งขันจำนวนจำกัด
- ผู้ชนะจะพิจารณาจากผู้ที่ใช้เวลาน้อยที่สุด
เวลา 19:00 น.
- ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการ
- ฉายสไลด์กิจกรรมของชมรมและการไว้อาลัยแด่ช่างเหลิมผู ้ร่วมก่อตั้งชมรม
- สนุกกับวงดนตรีแนวเพื่อชีวิต
เวลา 20 : 00 น.
- มอบถ้วยการประกวดแข่งขันประเภทต่าง ๆ
- มอบถ้วยรางวัลกลุ่มที่มาเยอะที่สุด (นับจากจำนวนที่ลงทะเบียน)
- มอบถ้วยรางวัลกลุ่มที่เดินทางมาไกลที่สุด(ขับมาเอง)
- มอบเงินสมทบทุนปรับปรุงห้องสมุดให้กับโรงเรียน
- แลกของที่ระลึกงาน
- สนุกกับวงดนตรี
เวลา 22 : 00 น.
- จับหางบัตรมอบรางวัล จำนวน 5 รางวัล
เวลา 24 : 00น .
- แยกย้ายเข้าที่พัก
กำหนดการวันอาทิตย์ที่ 2 มีนาคม 2551
เวลา 07 :30 น.
- ร่วมรับประทานอาหารเช้าฟรีร่วมกัน
- เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ


หมายเหตุ: การลงทะเบียนแข่งขันต่าง ๆ จะฟิกตามกำหนดเวลาที่กำหนด รถทุกคันที่ลงทะเบียนจะถูกกำหนด
ให้จอดบริเวณที่กำหนด โดยมิให้นำรถออกจากจุดที่กำหนดเด็จขาดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น สถานที่พักกางเต้น
จะถูกกำหนดโดยเจ้าหน้าที่ทีมงานและห้ามเคลื่อนย้าย เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและง่ายต่อการตรวจสอบ
เฝ้าระวังของเจ้าหน้าที่ ที่ได้จัดไว้ ผู้เข้าร่วมงานจะต้องสวมใส่ป้ายลงทะเบียนคล้องคอไว้ต ลอดเพื่อสะดวกในการ
คัดกรองบุคคลภายนอกและผู้ไม่หวังดี ขอความกรุณาผู้ร่วมงานปฏิบัติตามกฎโดยเคร่งคัด หากไม่สามารถปฏิบัติ
ได้ หรือ Head ไม่สามารสั่งการและควบคุมสมาชิกในกลุ่มได้ท่านจะถูกพ ิจารณาให้ออกจากงานโดยทันที

ติดต่อสอบถามได้ที่..ชมรมนครชากังราวคลาสสิค
แฟกซ์ 055-722273
หน่อง 0869334680
พี่หนิง 0845052330
บอล 0838783091