ให้เพื่อนๆถ่ายรูปกลุ่ม/ชมรม โดยมีป้ายหรือสัญญลักษณ์กลุ่มอยู่ในรูป โดยถ่ายทั้งแบบรวมหมู่ทั้งกลุ่ม/ชมรม และแบบถ่ายเจาะทีละคัน(ทั้งคนและรถ) โดยรูปทั้งหมด จะนำไปลงในเวปชมรมอนุรักษ์และพัฒนาจักรยานยนต์โบราณไ ทย ภายใต้มูลนิธิอนุรักษ์และพัฒนาอากาศไทย ในพระบรมราชูปถัมป์ ***และสำหรับรูป เมื่อถ่ายเสร็จแล้ว ให้ไร้ท์ใส่แผ่นซีดี โดยเชียนชื่อกลุ่ม และจังหวัดลงบนหลังแผ่น แล้วกรุณาส่งมาให้ผมที่
นายณัฏฐ์ดนัย วีระพันธ์ เลขที่ 299/9 หมู่ 7 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพ 10220 ขอบคุณครับ
ร่วมกันแสดงพลังของท่าน เมื่อผู้ใหญ่เค้าเล็งเห็นความสำคัญของท่าน ขออย่าได้ละเลยที่จะร่วมกันทำครับวันดีๆข้างหน้ายังร อเราอยู่ อย่าเพิกเฉยน๊ะครับ

***รีบส่งมาน๊ะครับ จะได้อยู่ต้นๆ