ขอเชิญสมาชชิกชาวคลาสสิคร่วมรำลึกการจากไปของผู้ประส บเหตุการณ์ซึนามิ