em97ใกล้ปีใหม่แล้วขออวยพรเลยละกันให้ทุกๆคนมีคว ามส ุขสมห วังในวันปีใหม่และตลอดในทุกๆวันสุขภาพแข็งแรงกันถ้วน หน้าคิดหวังสิ่งใดให้ได้ดังหวังนะคะ happy new yearกันทุกๆท่านค่ะสำหรับคนที่จะไปเที่ยวทางเหนือก็ขอให้โชคดีปลอดภัยกั นทุกๆคนนะคะอย่าลืมซื้อของฝากมาด้วยนะ