เหอะๆ เราว่า กลุ่มอันที่เคยยิ่งใหญ่เดินทางมา นานอยู่ พวกเราผ่านอะไรมามากมายหลายอย่าง
ตอนนี้กลุ่มก็เริ่มน้องลงๆ เราขอเพียง ชื่อคนที่ยังอยู่ในกลุ่มรายงานตัวหน่อย ขอ
รายชื่อคนที่ๆ ยังอยู่ในกลุ่ม มาหน่อยใครที่จะเข้ามาใหม่ขอให้ลงชื่อเเละเบอใว้
เรากำลังจะเรื่มใหม่ ทุกอย่าง