ใครมีขาตั้งเดี่ยวหัวไม่เลี้ยวบ้างครับ ใครมีจะขายลงเบอร์ไว้ครับ em95