ขอให้พี่ชาวสุพรรณคลาสสิคมีความสุขในปีใหม่นี้นะครับ คิดอะไรก้ให้สมความปราถนานะครับ