มอบความสุขแด่ Hatyai Scooter Club
มีความสุขกันทั่วหน้านะคะem95
สวัสดีวันปีใหม่พา ให้บรรดาปวงท่านรื่นรมย์
ฤกษ์ยามดีเปรมปรีชื่นชม ต่างสุขสมนิยมยินดี
ข้าวิงวอนขอพรจากฟ้า ให้บรรดาปวงท่านสุขขี
โปรดประทานพรโดยปราณี ให้ชาวไทยล้วนมีโชคชัย
ให้บรรดาปวงท่านสุขสันต์ ทุกวันทุกคืนชื่นชมให้สมฤทัย

ให้รุ่งเรืองในวันปีใหม่ ขอชาวไทยจงสวัสดี
ตลอดปีจงมีสุขใจ ตลอดไปนับแต่บัดนี้

ให้สิ้นทุกข์สุขเกษมเปรมปรี สวัสดีวันปีใหม่เทอญ..
/\7 little girl /\7
กลุ่ม มณฑล ภูเก็ต คลาสสิค คลับ