แดนเป็นไงมั่งว่ะข่าวคราวร้านไอจังอ่ะยังไงโพสบอกด้ว ยน่ะเว้ย