ขอให้กลุ่ม Nolimit Classic Teamมีความสุขมากๆนะ ก็ขอให้มีสิ่งดีเข้ามากับปีใหม่ด้วย แล้วสิ่งไม่มีก็ขอให้จบไปกับปีเก่านะ

เราคงมีโอกาสได้เจอกันนะ แล้วเราก็จะมีวันนั้น
ปีใหม่ของทุกปี เป็นวันดีสบายใจ
ครอบครัวเราชิดใกล้ แสนสุขใจสบายกาย
ทำบุญและตักบาตร ไม่เคยแม้ตายาย
ทุกคนต่างสบาย ในวันนี้ปีใหม่เทอญ