ปีใหม่แล้ว ขับขี่แบบระวังกันหน่อยนะครับ เมาไม่ขับ เข็นกลับดีกว่า ขอให้ทุกคนในกลุ่มรถเก่าบ้านหมอและกลุ่มใกล้เคียง ขอให้มีความสุขในปีใหม่นี้อย่าได้เกิดภัยอันตรายใดๆ ขอให้ทุกคนเที่ยวอย่างมีสุขนะพี่น้องครับ
em94em94em94em94em94