สวัสดีใหม่ชาวบางใหญ่และผู้ที่เข้ามาเยื่อมชมบอร์ดทุ กคน คิดอะไรขอให้สมหวัง อยากได้ อะไรก็ขอให้ได้ รถที่ซ่อมไม่เสร็จก็ขอให้ซ่อมเสร็จไวๆ ใครที่ยังไม่มีแฟนก็ขอให้ได้มีแฟนem95