...สวัสดีปีใหม่ครับ "Bullethead (กาละแม)
มีความสุขกับทุกๆสิ่งนะครับทุกท่าน
ขอให้เพียงมีศรัทธากับสิ่งที่เราจะทำ
เป็นอันว่าทำได้ทุกอย่าง

"โบราณลิซึ่ม&แขกยานยนต์ หัวหิน"