.สวัสดีปีใหม่ ชาว C-Angel
ขอให้ทุกท่านมีความสุข สุขภาพแข็งแรง
จิตใจ ร่างกายและกับทุกๆสิ่งที่คิดจะทำ

"โบราณลิซึ่ม&แขกยานยนต์ หัวหิน