ขอให้ทุกคนๆๆๆๆๆ คนในกลุ่มมีความสุขในวันปีใหม่มากๆๆๆ และทางกลับจากวงแหวนกันดีๆๆนะคับ จากสมาชิกปี 49 em94em94