...สวัสดีปีใหม่ ชมรมอนุรักษ์รถโบราณพระพุทธบาท
ขอให้มีความสุข สุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ
กันทุกท่านและให้เดินทางปลอดภัยทุกเส้นทาง

โบราณลิซึ่ม&แขกยานยนต์ หัวหิน