ขอเลื่อนการจัดงาน
Real Spirit Day3 และ งานวันเด็ก
ในวันที่12-13 มกราคม 2551
ณ. โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน กิ่ง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี
เนื่องจาก รัฐบาลขอความร่วมมืองดงานรื่นเริง
เพื่อถวายความอาลัยต่อการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระพี่ นางเธอฯ
ในฐานะที่เราเป็นประชาชนคนไทย ขอให้พวกเราร่วมกันถวายความอาลัย
ให้กับพระองค์ท่าน
สำหรับกำหนดการ Real Spirit Day3 และ งานวันเด็ก จะแจ้งให้ทราบ
ในภายหลัง ขอบคุณครับ