ขอเลื่อนการจัดงาน
Real Spirit Day3 และ งานวันเด็กในวันที่12-13 มกราคม 2551
ณ. โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน กิ่งอ.บ้านคา จ.ราชบุรีเนื่องจากรัฐบาลขอความร่วมมืองดงานรื่นเริง เพื่อถวายความอาลัยต่อการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระพี่ นางเธอฯในฐานะที่เราเป็นประชาชนคนไทยขอให้พวกเราร่วม กันถวายความอาลัยให้กับพระองค์ท่านสำหรับกำหนดการ Real Spirit Day3 และ งานวันเด็ก จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง ขอบคุณครับ