อยากรู้ว่ารายละเอียดแบบครบๆต้องมีอะรัยบ้าง เช่น ลายเซ็นมีตรงไหนบ้างรัยเงี้ยะ...พอดีจะหาซื้อแต่ไม่ม ีความรู้เท่าไหร่...รบกวนผู้รู้ช่วยชี้แนะหน่อยเน้อ. ..ขอบคุง...