อยากได้แบบเสียงเงียบๆหน่อยเอาท่อไอเสียของเวสป้ารุ่ นใดใส่พอดีบ้างแล้วราคาท่อประมาณเท่าไร