ครัชที่มี23ฟันใส่สปริ๊นได้รึเปล่า แล้วราคาเท่าไรแล้วมีผลกับความเร็ว