หลังจากการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระพี่ นางเธอฯ
ในฐานะที่เราเป็นประชาชนคนไทยขอให้พวกเราร่วมกันถวายความอาลัย
เนื่องจากรัฐบาลขอความร่วมมืองดงานรื่นเริง ทําให้งานไม่สามารถจัดตาม
ที่กําหมดการ (เดิม) ได้ ทางกลุ่ม REAL Spirit ไำด้ประชุมอย่างเป็นทางการ
และกําหนดการงาน real Spirit Day3
ที่แน่ชัดเป็นวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 26-27 มกราคม พ.ศ.2551
อภัยในความไม่สะดวกครับ ขอบคุณครับไว้พบกันครับ เดินทางด้วยใจ ไปไกลได้ดังใจฝัน