ยินดีกับบอร์ดใหม่ด้วยคับว่างๆคงได้ไปเที่ยวด้วยกันe m95