น้องๆที่ได้ อาร์มยินดีด้ายนะครับ พี่แหลมอยู่ถึงเช้าเลย เมาด้วย